Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2015

czekamnaciebie
Pamiętaj, że rozpada się tylko to, co było zbudowane na iluzji albo kłamstwie.
Rozpada się tylko po to, żeby zmusić Cię do szukania prawdy
— Beata Pawlikowska
czekamnaciebie
5419 3df2 500
widzę...otchłań... czarną otchłań...

May 17 2015

czekamnaciebie
Jeśli mógłbyś się cofnąć i zmienić jedną rzecz w swoim życiu zrobiłbyś to? A jeśli tak to czy ta zmiana, zmieniłaby twoje życie na lepsze? Czy może złamałaby ci serce? Albo złamałaby serca innych? Czy wybrałbyś całkowicie inną ścieżkę? Czy może zmieniłbyś jedną rzecz? Tylko jedną chwilę? Jedną chwilę, którą zawsze chciałeś cofnąć?
— Pogoda na miłość
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viajustfeel justfeel
czekamnaciebie
6087 2aef
Reposted frommysli mysli viazoopa zoopa
czekamnaciebie
4615 ba06 500
musieli zrozumieć, że to nic strasznego czuć się źle.
Reposted fromparamour paramour viagingerowaa gingerowaa
czekamnaciebie
Umarłem przez ciebie,
Chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
czekamnaciebie
1146 6172
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaconsti3 consti3
czekamnaciebie
jeszcze będziemy
spotykać ludzi
dla których warto było
nie zawisnąć na gałęzi.
— jarosław borszewicz
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaVariabele Variabele
7864 045e 500
Reposted fromscreamscence screamscence viacynicism cynicism
czekamnaciebie
Reposted fromoll oll viano-name no-name
czekamnaciebie
Dorośleć to wyzbywać się złudzeń. Dorośleć to spaść z wysokiego konia. Dorosłości nauczyły mnie jedynie rany, przemoc, kompromisy i rozczarowania. Cały wszechświat nagle został odczarowany. Bo co to jest człowiek? To po prostu ktoś kto nie potrafi. Kto nie może wszystkiego poznać. Kto nie może wszystkiego zrobić.
— Eric-Emmanuel Schmitt
Reposted fromlexxie lexxie viashitsuri shitsuri
czekamnaciebie

A co ci dało doświadczenie depresji?

Nic. Dodaje tylko tyle, że będziesz bała się, że jeszcze raz w to wejdziesz. To nie jest w żaden sposób romantyczne,  oczyszczające ani wspaniałe. Mam duży problem z udawaniem silniejszej, niż jestem w rzeczywistości – jeśli więc czegoś mnie to nauczyło, to tego, żebym trochę zbastowała, była dla siebie bardziej wyrozumiała. Słabo mi to wychodzi. To nauka na całe życie.

— m. halber
Reposted fromkyte kyte viano-name no-name
czekamnaciebie
0065 c907
Reposted fromchocoway chocoway viaterriblelove terriblelove
czekamnaciebie
5751 c41c
Reposted fromlove-autumn love-autumn viaterriblelove terriblelove
czekamnaciebie
Wiem z doświadczenia, że jak człowiek zaczyna za dużo myśleć o złych rzeczach, to złe rzeczy zaczynają się dziać. Jakbyśmy je przywoływali... więc pamiętaj, myśl zawsze pozytywnie!
— Wieczorne rozmowy
czekamnaciebie
Są takie osoby, o których wiesz, po prostu masz przeczucie, że zostaną z tobą na zawsze. Czasem znikają na jakiś czas, ale więź pozostaje i wraca się do siebie, jakby nigdy nic się nie zdarzyło, jakby czas stanął  w miejscu. Zaczynasz rozmawiać i czujesz, jakbyście się widzieli wczoraj.
— Agnieszka Dygant
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagwiazdeczka gwiazdeczka
czekamnaciebie

- mogłabyś mieć każdego

- chodzi o to, kogo się pragnie, a nie o to, kogo można mieć 

— true.
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme viabiianca biianca
czekamnaciebie
6033 5dbc 500
Reposted fromjolkens jolkens viashitsuri shitsuri
czekamnaciebie
Zaczęła płakać; zsunęła się z moich kolan i płakała leżąc na podłodze; i nigdy przedtem ani potem nie słyszałem już takiego płaczu. Tak płakaliby chyba tylko umarli, którym przyszłoby zmartwychwstać i żyć po raz drugi.
— Marek Hłasko
Reposted from1923 1923 viashitsuri shitsuri
9193 af3f 500
Reposted fromtwice twice viasalami salami
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl